De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 09 november 2007, locatie: Gemeentehuis Oegstgeest, 09.30 – 11.30 uur

 1. Opening en vaststelling agenda
  Onderdeel Algemeen
 2. Vaststelling besluitenlijst 14 september 2007
 3. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 4. Uitvoering regionale milieutaken
 5. Greenport
 6. Bezoek Gedeputeerde Manita Koop
  De Gedeputeerde wil tijdens dit bezoek graag informeel kennismaken. Daarna wil zij de acties en consequenties uit de 3e voortgangsrapportage wonen voor het komende jaar toelichten.
  Vervolgens zal de heer Wienen een korte voorzet doen voor de prestatieafspraken van de HR-gemeenten voor de periode van 2005-2009 om daarna het woord terug te geven aan de Gedeputeerde. Tijdens deze voorzet zal de heer Wienen een terugkoppeling geven op het werkbezoek van minister Vogelaar aan Leiden op 24 september door in te gaan op stand van zaken voor de met de minister gemaakte afspraken.
  Tenslotte zal de Gedeputeerde ingaan op de bouwperiode 2010-2019.

 7. Presentatie werkverdeling omgevingsvergunning
  Presentatie werkverdeling omgevingsvergunning provincie – gemeenten door de provincie Zuid-Holland.

  Algemeen
 8. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het PHO Ruimte is op 13 februari van 11.00 tot 15.00 te Alkemade