De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Gebiedsatelier Duin- en Bollenstreek

In januari en februari 2007 heeft Holland Rijnland een elftal thema-ateliers georganiseerd over de inrichting van de Duin- en Bollenstreek en de ontwikkeling van de Greenport.
Op 14 maart 2007 is er een ‘integratie-atelier’, waarbij de resultaten van de afzonderlijke themabijeenkomsten aan de deelnemers van het eerste hoofdlijnen-atelier worden voorgelegd. Vervolgens worden tijdens het voorjaarscongres Greenport op 4 april 2007 te Keukenhof de uitkomsten van de gebiedsateliers Duin- en Bollenstreek gepresenteerd, waarbij de mogelijkheid geboden wordt om te reageren.
Het eindresultaat zal leiden tot een visie op de Greenport Duin- en Bollenstreek als onderdeel van de regionale structuurvisie Holland Rijnland die in 2007 verder vorm krijgt.

Neem contact op met de secretaris Greenport:
Stuur een e-mail (071) 523 90 30

Atelier op Hoofdlijnen 08 december 2006
Atelier Bedrijven en Overige 10 januari 2007
Atelier Handel en Export 16 januari 2007
Atelier Landschap 22 januari 2007
Atelier Toerisme 29 januari 2007
Atelier Greenport voor alle Bollen 01 februari 2007
Atelier Glastuinbouw 06 februari 2007
Atelier Gras en Veehouderijen 07 februari 2007
Atelier Infrastructuur 12 februari 2007
Atelier Water 15 februari 2007
Atelier Bollenbedrijf anno 2030 16 februari 2007
Atelier Woningbouw 26 februari 2007
Integratie-atelier 14 maart 2007