De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte/RSV 18 juni 2007 om 9.30-12.00 uur

 1. Opening en vaststelling van agenda
 2. Regionale Structuurvisie
  Tijdens het overleg worden twee presentaties gegeven. Door portefeuillehouder J. Wienen wordt deel I gepresenteerd: de visie op en ambities van de regio. Hilde Blank van BVR zal deel II presenteren: gebiedsgerichte ontwikkelingen.
  • Voorstel:
   • Kennis te nemen van de presentatie over de tussenresultaten RSV;
   • Discussie te voeren en richtinggevende uitspraken doen over gepresenteerde inhoudelijke keuzen;
   • Kennis te nemen van de bestuurlijke agenda tot en met september 2007.
 3. Rondvraag en sluiting


De volgende reguliere vergadering van het PHO Ruimte is op 14 september 2007 te Leiden.