De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Participatie

25 september: Conferentie Leren en Werken
Hoe kan de driehoek tussen economie, onderwijs en werkgelegenheid worden omgebouwd tot een gouden driehoek? Met andere woorden: hoe kunnen onderwijs, bedrijven en overheid gezamenlijk iets doen aan de dreigende tekorten aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de komende tien tot vijftien jaar? Dat was een van de centrale vragen tijdens de Conferentie Leren en Werken, die dinsdag 25 september werd gehouden in de vestiging van Centocor op het biosciencepark in Leiden.

Klik hier om het volledig verslag te lezen .

Conferentie Leren en Werken 2007-09-25

Gemeenten in Holland Rijnland streven de maatschappelijke participatie van al haar inwoners na.
Dit kan gestalte krijgen door het hebben van een betaalde baan, maar ook door het verrichten van vrijwilligerswerk. Belangrijk is dat mensen een bijdrage leveren aan de samenleving en niet aan de kant hoeven blijven staan. Een voorwaarde om te kunnen participeren is het voldoende kunnen spreken van de Nederlandse taal en het verkrijgen van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt. Om hieraan gestalte te geven werken de gemeenten samen onder de noemer van participatie door:

  • het gezamenlijk inkopen van volwasseneneducatie bij Regionale Opleidingscentra (ROC’s);
  • het gezamenlijk afstemmen van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid;
  • het gezamenlijk maken van afspraken met onderwijs en werkgevers in de regio zodat mensen een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt kunnen behalen;
  • het gezamenlijk uitvoeren van een wervingscampagne Alfabetisering (voor autochtonen);
  • het bevorderen van de deelname aan vrijwilligerswerk door het ondersteunen van verschillende activiteiten voor vrijwilligers.

De verschillende sociale diensten in de regio werken steeds meer samen door het uitwisselen van kennis en ervaring en het gezamenlijk uitvoeren van projecten (leven lang leren, reïntegratie).

Neem contact op met de beleidsmedewerker Arbeidsmarktbeleid en Werk & Inkomen:
Stuur een e-mail (071) 523 90 54 of (071) 516 72 36

Neem contact op met de beleidsmedewerker Inburgering Duin- en Bollenstreek en Volwasseneneducatie:
Stuur een e-mail (071) 523 90 52