De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Jeugd

De jeugd heeft de toekomst, ook in Holland Rijnland!

De gemeenten in Holland Rijnland werken zeer nauw samen op het terrein van jeugdbeleid. Belangrijke speerpunten zijn:

  • versterking van het aanbod opvoedingsondersteuning en gezinsondersteuning;
  • verbetering van de aansluiting onderwijs en jeugdzorg en het voorkomen van schooluitval;
  • aanpak van jeugdcriminaliteit en van kindermishandeling.

Deze speerpunten zijn vastgelegd in het convenant aansluiting Jeugdzorg en Jeugdbeleid 2004-2007 dat de gemeenten medio 2004 met de provincie hebben afgesloten. Jaarlijks wordt dit convenant uitgewerkt in een actieplan; aan de realisatie van de activiteiten hierin dragen provincie Zuid-Holland en gemeenten samen bij. Daarnaast worden activiteiten gefinancierd vanuit de Regionale Agenda Samenleving 2006-2008.

Vrijdag 16 maart 2007 hebben vertegenwoordigers van 15 gemeenten uit Holland Rijnland en Rijnstreek, provincie Zuid-Holland en 10 (jeugd)zorginstellingen tevens hun handtekening gezet onder een convenant Vroegsignalering en zorgcoördinatie .

Het voormalige regionale portefeuillehoudersoverleg Jeugd is geïntegreerd in het portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda.

Neem contact op met de programmamanager Sociale Agenda:
Stuur een e-mail (071) 523 90 51