De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Kantorenstrategie

In regionaal verband zijn begin 2006 afspraken gemaakt over de kantorenprogrammering tot 2015. De afspraken gaan over het realiseren of tenminste planologisch mogelijk maken van 415.000 m² kantoorruimte in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Katwijk, Oegstgeest en Voorschoten.
Hiervan wordt op Leeuwenhoek/Rhijngeest 102.500 m² kantoorruimte gerealiseerd, die specifiek is gelabeld voor het kenniscluster. Daarnaast is op Leeuwenhoek/Rhijngeest ruimte voor aan het kenniscluster gelieerde zgn. type I- en type II-bedrijven (productiebedrijven en laboratoria met een hoog kantooraandeel).
Verder zal grootschalige kantoorontwikkeling op de locaties Leiden-Centraal (64.000 m²), Leiden-Lammenschans (40.000 m²) en de A4-zone tussen Leiderdorp en Zoeterwoude (153.500 m²) plaatsvinden. Ook enkele kleinere locaties zijn aangewezen voor de ontwikkeling van in totaal 55.000 m² kantoorruimte.
Voor het bewaken en zonodig bijstellen van plannen zal een regionaal monitoringssysteem worden opgezet

Neem contact op met de programmamanager Economische Zaken
Stuur een e-mail (071) 523 90 86