De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Eindbalans Trappenberg Kloosterschuur – Voorlopige versie

Voorblad, Inhoudsopgave en Voorwoord
  • Model “Aan het lint”
  • Model “Rand van Rijnsburg”
  • Ecologie en natuurwaarden
  • Landschap
  • Tuinbouwtechnische eisen
  • Financiele haalbaarheid
  • Milieu en duurzaamheid
  • Het ontwerp
  • Landschappelijke inpassing

Bijlagen

 • Notitie hoek A44/Oegstgeesterkanaal
 • Afweging ecologie en natuurwaarden
 • Afweging landschap
 • Afweging tuinbouwtechnische aspecten
 • Afweging financiele haalbaarheid
 • Afweging duurzaamheid
 • Oppervlakte overzicht voorkeursmodel

Literatuurlijst, lijst met deelnemers Ambtelijk Overleg, beeldverantwoording

Klik hier om het document in zijn geheel te downloaden (25 MB)

Eindbalans Trappenberg Kloosterschuur - Voorpagina