De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Congres Greenport Duin- en Bollenstreek 4 april 2007

Grote belangstelling voor ontwikkeling greenport Duin- en Bollenstreek
Zo’n 400 vertegenwoordigers van onder andere de bollen- en bloemensector, belangenorganisaties, financiële instellingen, gemeenten en regionale overheden bezochten woensdagavond 4 april het congres greenport Duin- en Bollenstreek op Keukenhof

Voorafgaand aan het Congres Greenport Duin- en Bollenstreek op 4 april 2007 organiseerde de Stichting Hou het Bloeiend in samenwerking met Holland Rijnland een werkbezoek aan het gebied. Impressie van het werkbezoek.

Voor de informatie, conceptverslagen en archiefstukken van de themabijeenkomsten Duin- en Bollenstreek verwijzen wij u naar de aparte pagina van de Gebiedsateliers .