De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Uitvoering regionale milieutaken

19 december 2007 besluit het Algemeen Bestuur over het instellen van een regionaal portefeuillehoudersoverleg Milieu en over het uitbesteden van de regionale milieutaken aan de Milieudienst West Holland (MDWH).

Voor meer informatie: zie onderstaande links