De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Verslag congres PvT De binnenduinrand 30 mei 2005

Pact van Teylingen en de Binnenduinrand.
Op 30 mei jl. kwamen zo’n 200 belangstellenden naar theater De Muze in Noordwijk. Hier vond het voorjaarscongres Pact van Teylingen plaats, dat dit keer werd georganiseerd door Holland Rijnland en stichting Duinbehoud. Het congres werd geopend door de heer Jos Wienen, die naast burgemeester van Katwijk ook voorzitter is van de stuurgroep Pact van Teylingen. Het was hoog tijd voor een congres over cultuurhistorie en natuur, zo betoogde Wienen. Deze onderwerpen maken een belangrijk deel uit van het Pact maar stonden de laatste jaren niet in de schijnwerpers. Avondvoorzitter Steven Slabbers – opsteller van het landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek uit 1997 – gaf in een aantal historische kaarten aan hoe ingrijpend het landschap gewijzigd is. Hij liet de kaart zien “uit het geboortejaar van mijn vader, 1917” en die van 2000. Het verschil was enorm: in 1917 nog losliggende dorpen in een leeg landschap, nu op veel plekken een immer groeiende agglomeratie, vooral in de zone Leiden-Katwijk.
Pauze in de hal


Presentatie: Landschap voortdurend in ontwikkeling deel I
Presentatie: Landschap voortdurend in ontwikkeling deel II

De aanwezigen kregen een film vertoond van de hele duinrandzone van Lentevreugd (Katwijk) tot aan De Zilk. Hiervoor waren prachtige shots uit de helikopter gemaakt.

Jan Beenakker gaf zijn visie als historisch-geograaf en als een van de trekkers van het Cultuurhistorisch Genootschap uit onze regio. Hij lichtte toe waar en waarom de binnenduinrand zo bijzonder is. De scherpe overgang van duinen naar bollen is uniek.
Presentatie: Waar en waarom is de binnenduinrand zo bijzonder

Wethouder Piet Barnhoorn van Noordwijk liep alle projecten langs in de binnenduinrand waarmee zijn gemeente bezig is. Vooral het Middengebied tussen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen staat momenteel volop in de belangstelling. In alle projecten, zo zei Barnhoorn, streeft Noordwijk naar behoud van cultuurhistorie en natuur.
Presentatie: Binnenduinrand Noordwijk deel 1
Presentatie: Binnenduinrand Noordwijk deel 2
Presentatie: Binnenduinrand Noordwijk deel 3
Presentatie: Binnenduinrand Noordwijk deel 4
Presentatie: Binnenduinrand Noordwijk deel 5
Presentatie: Binnenduinrand Noordwijk deel 6
Presentatie: Binnenduinrand Noordwijk deel 7
Presentatie: Binnenduinrand Noordwijk deel 8
Presentatie: Binnenduinrand Noordwijk deel 9
Presentatie: Binnenduinrand Noordwijk deel 10
Zaal

Marc Janssen, directeur van stichting Duinbehoud, gaf uitleg over de natuurprojecten. Speciale aandacht kregen Lentevreugd, dat bijna gereed is, Langeveld en de nog immer te realiseren hydrologische bufferzone tussen de duinen en de bollengronden bij De Zilk.
Presentatie: Natuur en water langs de duinen deel I
Presentatie: Natuur en water langs de duinen deel II

Als laatste spreker kwam Flip Kromhout met een ondernemersvisie op verantwoord bouwen in de duinrand. Als eigenaar van o.m. camping De Noordduinen in Katwijk laat hij verdiept in de duinen 48 recreatiewoningen bouwen.
Presentatie: Camping Koningshof

In de discussie na de pauze kwamen de militaire barakken in Katwijk en de woningbouw op locatie vliegkamp Valkenburg aan de orde.
De sprekers gaven elk vanuit hun deskundigheid aan op welke wijze lessen konden worden geleerd uit de ruimtelijke ontwikkelingen in de duinrand. Deze lessen kunnen worden gebruikt voor een goede uitwerking van de bouwplannen op het vliegkamp, waarbij voldoende rekening wordt gehouden met cultuurhistorie en natuur. sprekers tijdens discussie