De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Gebiedsatelier Duin- en Bollenstreek

In januari en februari 2007 heeft Holland Rijnland een elftal thema-ateliers georganiseerd over de inrichting van de Duin- en Bollenstreek en de ontwikkeling van de Greenport.
Op 14 maart 2007 vond een ‘integratie-atelier’ plaats, waarbij de resultaten van de afzonderlijke themabijeenkomsten aan de deelnemers van het eerste hoofdlijnen-atelier zijn voorgelegd. Tijdens het voorjaarscongres Greenport op 4 april 2007 te Keukenhof werden vervolgens de uitkomsten van de gebiedsateliers Duin- en Bollenstreek gepresenteerd, waarbij de mogelijkheid geboden werd om te reageren.
Het eindresultaat heeft geleid tot een visie op de Greenport Duin- en Bollenstreek die als onderdeel van de regionale structuurvisie Holland Rijnland die in 2007 en 2008 verder vorm krijgt.

Neem contact op met de secretaris Greenport:
Stuur een e-mail (071) 523 90 30