De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Gebiedsateliers Veenweide/Plassengebied

Het gebiedsatelier Veenweide- en Plassengebied streeft naar een integrale toekomstvisie op dit gebied, die dienst doet als bouwsteen voor de regionale structuurvisie. Tevens houdt het gebiedsatelier zich bezig met de plannen voor de zogeheten Duivenvoorde-corridor (Voorschoten). Deze verbinding tussen het Veenweidegebied en de duinen is een buffer tussen de verstedelijking van Haaglanden en het gebied van de regio Holland Rijnland. Het stadsgewest Haaglanden zal dan ook aan de bijeenkomsten deelnemen.
De uitkomsten van dit atelier zijn input voor de Regionale Structuurvisie. Dit geldt ook voor de uitkomsten van het gebiedsatelier Duin- en Bollenstreek en het ontwerpatelier As Leiden Katwijk.

25 april 2007: Slotbijeenkomst ateliers Veenweide- en Plassengebied
Verslag slotbijeenkomst

16 maart 2007: Verdiepingsatelier Landbouw
Het gebiedsatelier Veenweide- Plassengebied bestaat uit verschillende bijeenkomsten. In februari hebben de startbijeenkomst en het eerste ontwerpatelier plaatsgevonden.
In het verdiepingsatelier Landbouw heeft verdere verdieping plaatsgevonden en is bedoeld om de mogelijkheden, kansen en beperkingen van de belangrijkste drager van het landschap, de landbouw, verder uit te diepen.
Uitnodiging en notitie verdiepingsatelier Landbouw

28 februari 2007: Eerste Ontwerpatelier
Tijdens het eerste ontwerpatelier zijn de gezamenlijke en tegengestelde belangen in het gebied geïnventariseerd en op de kaart gezet. Dit heeft de basis gevormd voor de onderwerpen die bij het verdiepingsatelier aan de orde zijn gesteld.
Uitnodiging
Agenda
Kaart plangebied Veenweide en Plassengebied
Kaart studiegebied Veenweide en Plassengebied

30 januari 2007: Startatelier Veenweide- en Plassengebied
Op 30 januari organiseerde Holland Rijnland in Leiden de startbijeenkomst voor het gebiedsatelier Veenweide- en Plassengebied. Vertegenwoordigers van gemeenten, LTO, de gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden, Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap spraken tijdens deze bijeenkomst over de toekomst en problemen van het Veenweide- en Plassengebied. De belangrijkste onderwerpen van deze startbijeenkomst waren de toekomst van de landbouw, het recreatieve medegebruik en de inrichting van de zones tussen stad en land.
Agenda
Rapport ‘Aanloop naar de Gebiedsateliers Veenweide/Plassengebied’
Kaart: Economie – Agrarische clusters
Kaart: Groen-Blauwe kaart
Kaart: Blauw-Groene kaart