De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Zorg en Welzijn

Holland Rijnland nodigt particulieren en organisaties in de regio uit om projecten in te dienen op het gebied van de “Civil Society”. Deze projecten, waarbij de betrokkenheid bij publieke zaken, maatschappelijk zelfbestuur, gemeenschapszin en vrijwilligheid centraal staan kunnen in aanmerking komen voor in totaal €30.000 subsidie.


Zorg en Welzijn

Onder invloed van de toenemende vergrijzing alsmede de vermaatschappelijking van de zorg staan de gemeenten in Holland Rijnland voor complexe taken op het gebied van zorg en welzijn. Op 3 onderdelen werken de gemeenten hierin samen:

  • voorbereiding op invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning;
  • formuleren prestatie-afspraken Wonen, Zorg en Welzijn. De Regionale Commissie Gezondheidszorg is hierin projectleider;
  • realiseren en onderhouden van een regionaal dekkend voorzieningenpakket voor maatschappelijke opvang. De gemeente Leiden heeft hierin als centrumgemeente de regie.

Ter voorbereiding op de WMO is een ambtelijke projectgroep werkzaam die maandelijks bij elkaar komt. Ter facilitering van de projectgroep is een digitaal kantoor ingericht op de website van Holland Rijnland.

Neem contact op met de projectleider Zorg & Welzijn:
Stuur een e-mail (071) 523 90 53