De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 16 november 2006, , locatie: NH Leeuwenhorst 18.00-20.00 uur

Vastgesteld verslag van onderstaande vergadering >>

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Invulling vacature Dagelijks Bestuur
  • Voorstel/besluit:
   • kennis te nemen van de voordracht uit het cluster Alkemade, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude;
   • benoemen van een nieuw lid Dagelijks Bestuur
 3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur van 28 juni 2006
 4. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
 5. EZ: Quickscan Impact kantoren- en bedrijventerreinenprogrammering in Holland Rijnland
  • Voorstel/besluit: Kennis nemen van de inhoud van het Rapport “Quickscan Impact kantoren- en bedrijventerreinenprogrammering in Holland Rijnland” van de Stec Groep.
 6. Zuidvleugelvisie
 7. Rondvraag en sluiting


Volgende vergadering 20 december 2006