De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het Algemeen Bestuur 15 februari 2006

Conceptverslag van onderstaande vergadering

01. Opening en vaststelling agenda

02. Vast stellen verslag vergadering Algemeen Bestuur 14 december 2005

03. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven

04. Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener

05. Oude Rijn doet nieuwe zaken

06. Kantorenstrategie

07. Concept bestuursovereenkomst, meerjarenafspraken en indicatieve begroting Regionale Agenda Samenleving 2006-2008

08. Tijdelijke arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa

09. Legesverordening

10. Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2005

11. Aanbevelingen na evaluatie 1 jaar Holland Rijnland

12. Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling

13. Nota “Een Regionale Collectie Bollenschuren met een Regionaal Bollenschurenbeleid”

14. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering 12 april 2006