De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte 03 maart 2006, locatie: Gemeentehuis Katwijk, Kamernummer A006, 14.00-15.00

  1. Opening

  2. Presentatie stand van zaken Regionale Structuurvisie Holland Rijnland
  3. Rondvraag en sluiting