De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer 13 mei 2005, locatie: gemeentehuis Katwijk 13:00

Op 13 mei aanstaande vindt een gecombineerd portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer en Ruimte plaats.

Deze zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Katwijk en zal beginnen om 13.00 uur.

Het enige agendapunt is de Rijnlandroute. Hierbij treft u de volgende stukken aan:

Doel van de vergadering is te komen tot een advies aan het Algemeen Bestuur van 18 mei a.s. over de tracé-varianten voor de planstudie Rijnlandroute. Het Algemeen Bestuur besluit over de inzet van de regio in de stuurgroep Rijnlandroute van 2 juni waar ook de provincie deel van uitmaakt (in de bijlage vindt u een overzicht van de leden van de stuurgroep). De stuurgroep adviseert vervolgens Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland.

Gedeputeerde Staten nemen een besluit over de tracé-varianten die meegenomen moeten worden in de planstudie Rijnlandroute. Dit besluit wordt voorgelegd aan de minister van Verkeer en Waterstaat met het verzoek de planstudie op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

Op 12 april jl. heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland zich over de materie gebogen. In het Dagelijks Bestuur is bovenstaand advies vastgesteld.
De gemeente Voorschoten heeft op eigen initiatief een variant ingebracht die lijkt op de tunnelvariant onder de Korte Vliet maar waarbij een andere techniek gebruikt wordt. Het Dagelijks Bestuur heeft veel lof voor dit initiatief van de gemeente Voorschoten en heeft geconstateerd dat de gepresenteerde variant veelbelovend is. Op 12 april jl. kon het Dagelijks Bestuur echter niet oordelen of de variant toegevoegd moest worden aan het advies dat voorlag omdat de informatie nog niet op hetzelfde niveau was als bij de andere varianten.

In haar vergadering van 29 april heeft het Dagelijks Bestuur besloten dat de Voorschotense variant naar de mening van het Dagelijks Bestuur meegenomen moet worden in de planstudie.