De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken van Stuurgroep Pact van Teylingen 14 januari 2005, locatie: Holland Rijnland

  1. Opening en mededelingen

  2. Reactie op concept Structuurvisie Middengebied Noordwijk
    instemmen met conceptreactie Stuurgroep Pact
  3. Grontmijrapport glastuinbouw in de Bollenstreek
    instemmen met adviezen Stuurgroep Pact
  4. Rondvraag en sluiting