De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken stuurgroep Pact van Teylingen 22 juni 2005, locatie: gemeente Voorhout 13:00

 1. Opening en mededelingen

 2. Verslag
  Conceptverslag Stuurgroep Pact 28 april ter vaststelling.
 3. Greenport Bollenstreek
  Businessplan Greenport van Hou het Bloeiend ter kennisgeving aan te nemen.
  In te stemmen met de voorbereiding om te komen tot een plan van aanpak Greenport Duin- en Bollenstreek.
 4. Financiering Offensief van Teylingen
  Kennis te nemen van het Eindrapport financiering Offensief van Teylingen
  In te stemmen met de conclusies.
  Van gedachten te wisselen over de aanbevelingen.
 5. Organisatie Offensief van Teylingen 2006
  Van gedachten wisselen over gewenste vorm van organisatie Offensief van Teylingen 2006 e.v.
  Instemmen met de wens de huidige vorm tot juli 2006 voort te zetten
 6. Trappenberg-Kloosterschuur
  Instemmen met plan van aanpak module Trappenberg-Kloosterschuur
  Erop aan te dringen dat de samenwerkingsovereenkomst knoop Leiden-West wordt ondertekend
 7. Middengebied Noordwijk
  De gemeente Noordwijk de gelegenheid bieden de informatie- en inventarisatieronde met o.m. LTO-Noord over de inrichting van het Middengebied Noordwijk te houden alvorens een advies te geven naar aanleiding van het verzoek van LTO-Noord.
 8. Rondvraag en sluiting

Ter kennisname: