De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Agenda en stukken Stuurgroep Pact van Teylingen 28 april 2005, locatie: gemeentehuis Voorhout 14:00 – 17:00

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag
  Conceptverslag Stuurgroep Pact 24 februari 2005 ter vaststelling.
 3. Offensief van Teylingen
 4. Graslanden / veehouderijen LTO Noord
  Conceptreactie Stuurgroep Pact ter bespreking.
 5. Greenport Bollenstreek
  Afspraken maken over totstandkoming greenportvisie.
 6. Middengebied Noordwijk
  Nota van beantwoording Middengebied Noordwijk en Nota Keuze tussen twee visies op de inrichting van het Middengebied ter kennisname.
 7. Reactie op vrijetijdsbeleid provincie 2006-2010
  Conceptreactie Stuurgroep ter vaststelling.
 8. Project bollenschuren
  Verslag project behoud en herbestemming bollenschuren 2004 ter instemming.
 9. Rondvraag en sluiting