De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


OV-Visie

In de OV Visie Holland Rijnland wordt een beeld geschetst van de gewenste ontwikkelingen op het gebied van het openbaar vervoer in de regio. Het in de OV visie gepresenteerde netwerk zal de basis moeten vormen voor:

  • De door de provincie Zuid Holland op te stellen concessie-eisen en -wensen. De provincie is concessiehouder voor het OV binnen Holland Rijnland. De huidige concessie loopt eind 2010 af. In 2009 zal begonnen worden met de voorbereidingen voor de verlening van de concessie aan een vervoerder voor de volgende periode (2011-2018).
  • De noodzakelijke en gewenste infrastructuurprojecten die nodig zijn om het OV in de regio te verbeteren.

Daarbij zal, waar mogelijk, worden aangesloten op de plannen van de Provincie Zuid Holland en van omliggende regio’s.

In de OV Visie wordt een nieuw, stevig, betrouwbaar en aantrekkelijk netwerk gepresenteerd, dat naar verwachting zal leiden tot 70% reizigersgroei tot 2016. De belangrijkste uitgangspunten bij de opbouw van het nieuwe netwerk zijn:

  • Sneller: door verbetering van de ov-infrastructuur op de belangrijkste routes wordt een reistijdwinst van ongeveer 25% bereikt. Doordat busroutes worden gebundeld is de effectiviteit van de infra-investeringen hoger.
  • Vaker: door bundeling van busroutes kunnen hogere frequenties worden gereden, daarmee worden de wachttijden korter hetgeen eveneens tot kortere reistijden leidt.
  • Comfortabeler: de voorzieningen bij de halten verbeteren, vooral bij de knooppunten waar moet worden overgestapt. Het materieel wordt comfortabeler en in het planjaar rijdt de RijnGouweLijn over het hele traject.