De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


RijnGouweLijn

Het ontbreekt in de regio aan goede oost-west verbindingen,
ook als het gaat om het openbaar vervoer. De RijnGouweLijn (RGL) biedt een hoogwaardig alternatief voor de auto. Gemeenten en provincie werken bij de totstandkoming van de RGL nauw samen. Het voorkeurstracé (zie afbeelding hiernaast) kan worden ingepast in de herziening van het streekplan en de bestemmingsplannen.

Traject van de Rijngouwelijn

RijnGouweLijn tram

Voor uitgebreide informatie gaat u naar: www.rijngouwelijn.nl

Neem contact op met de programmamanager Verkeer en Vervoer
Stuur een e-mail (071) 523 90 34

RijnGouweLijn logo 2007