U bent hier: Home / #Kracht15

#Kracht15: Nieuwe bestuurlijke organisatie Holland Rijnland

De aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten beraden zich op de toekomst van het regionale samenwerken in het proces #Kracht15.

Het Algemeen Bestuur (AB) heeft daarvoor op 17 december 2014 de richtinggevende uitspraken voor verdere regionale samenwerking herbevestigd. Deze uitspraken waren eerder gedaan in de vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 5 maart 2014, maar deze nu dus herbevestigd door het AB van na de gemeenteraadsverkiezingen.

De richtinggevende uitspraken gaan over: de bestuurlijke ambitie om in het ruimtelijke, economische en sociaal domein samen te werken; het vernieuwen van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland, met voor wat betreft het fysiek domein een lichter takenpakket en voor wat betreft het sociaal domein een aangepast takenpakket; het inzetten van Holland Rijnland voor gezamenlijke lobby en belangenbehartiging (zoals gesprekken met andere overheden) waarbij ruimte moet zijn om kansen voor de regio gezamenlijk op te pakken; het uitvoeren en afronden van Programma van Afspraken / RIF-projecten; de ambitie om meer op het niveau van de clusters of individuele gemeenten samenwerking te organiseren.

Daarnaast heeft het AB de voorkeur uitgesproken voor een nieuwe bestuurlijke organisatie met daarbij voorstellen voor onder andere een kleinere omvang van het AB (tot 2 leden per gemeente), een gemengde samenstelling van het AB (te kiezen voor raadsleden, collegeleden of een combinatie hiervan), een extra lid in het Algemeen Bestuur voor delegaties met een lid in het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur zal op basis van de door het Algemeen Bestuur uitgesproken voorkeuren voor de vormgeving van de bestuurlijke organisatie een concreet voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling doen. Deze wijziging zal aan elke gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

Voorstel Algemeen Bestuur 17 december 2014
(94 kb)

Planning

De komende periode wordt het nieuwe organisatie en formatieplan uitgewerkt.

Daarnaast wordt een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorbereid.

Besluitvorming hierover is medio 2015 voorzien. Alleerst in de vergadering van het Algemeen Bestuur, daarna in alle gemeenteraden afzonderlijk.

Wat vooraf ging

Email Facebook Google
#kracht15

 
Onderdelen

Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie