Skip to content.

Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home News Tweede Kamer steunt komst Rijnlandroute

Tweede Kamer steunt komst Rijnlandroute

De Tweede Kamer stemde op donderdag 5 juli na middernacht in met de toekenning van het gebiedsbuget voor de Rijnlandroute en het HOV-NET Zuid-Holland Noord. Dit betekent dat een rijksbijdrage van 722 miljoen euro geinvesteerd wordt in de bereikbaarheid van de regio. Van deze 722 miljoen euro van het Rijk gaat 445 miljoen euro naar de Rijnlandroute, de rest van de rijksbijdrage wordt geinvesteerd in beter openbaar vervoer in de regio. Naast de rijksbijdrage betalen ook provincie en de gemeenten via het RIF (Regionaal Investerings Fonds) van Holland Rijnland mee aan de Rijnlandroute. In totaal komt hiermee circa 1,4 miljard euro beschikbaar voor investeren in bereikbaarheid in deze regio.
De provincie Zuid-Holland kan nu verder met de aanleg van de RijnlandRoute volgens het trace Zoeken naar Balans. De komst van de Rijnlandroute is van belang voor de ontwikkeling van onze regionale economie, de ontwikkeling van Greenport Duin- en Bollenstreek, ESA/ESTEC, het BioScience Park en de nieuwbouwlocatie Valkenburg. Ook is een beter regionaal openbaar vervoer onmisbaar voor deze ontwikkelingen.