Twitter
You are here: Home Publicaties

Publicaties

De regio Holland Rijnland streeft naar een heldere in- en externe communicatie

Naast deze website komen er regelmatig verschillende publicaties uit.

Officiele publicaties (verordeningen e.d.) kunt u hier inzien.

Actueel nieuws kunt u lezen in de persberichten, die naar de media gezonden zijn.

Holland Rijnland SamenGevat is bestemd voor bestuurders en medewerkers van de gemeenten, voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en een ieder die geïnteresseerd is in de regio Holland Rijnland. Samengevat verschijnt 5 keer per jaar.

De digitale Holland Rijnland Berichten van Holland Rijnland verschijnen elke twee weken.

U kunt u hier gratis op abonneren.

De nieuwsbrieven Pact en Offensief van Teylingen, die elk twee keer per jaar verschenen, zijn per 1 januari 2007 opgegaan in de nieuwsbrief Greenport. Deze wordt gemaakt en uitgegeven in samenwerking met de stichting ‘Hou ‘t Bloeiend’ en verschijnt vier keer per jaar.  

Overige publicaties