De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Algemeen

Holland Rijnland ontwikkelt samen met de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland een strategie voor de financiering van de RijnlandRoute, RijnGouweLijn-west, Noordelijke verbinding tussen de N206 en de A4/A44, de Greenport en het Groenfonds. Doel is een samenhangende investeringsstrategie te ontwikkelen die als basis dient voor onderhandelingen met de provincie Zuid-Holland en het Rijk over investeringen in de regio. De overweging daarbij is dat een zogenaamde package deal tussen regio, provincie en rijk meer kans van slagen heeft dan het indienen van afzonderlijke projecten.

28 maart 2007: Algemeen Bestuur Holland Rijnland stemt in met oprichting Regionaal Investeringsfonds (RIF)
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland van 28 maart 2007 hebben de regiogemeenten unaniem ingestemd met het oprichten van een investeringsfonds. Dit investeringsfonds is bedoeld voor de financiële bijdragen aan vijf grote projecten: de Rijnlandroute, RijnGouwelijn West, Greenport, noordelijke verbinding N206-A4/A44 en Groenstructuur. De realisatie hiervan is met dit besluit een historische stap dichterbij gekomen. De gemeenten dragen in totaal 142,5 miljoen Euro aan de projecten bij. Deze bijdrage is de basis voor onderhandeling met Rijk en provincie die uiteindelijk het bedrag moeten aanvullen tot 750 miljoen à 1,5 miljard Euro.
De regiogemeenten namen met algemene stemmen een motie aan van de gemeente Voorschoten over de inpassing van de Rijnlandroute. De heer Glasbeek, lid van het Dagelijks Bestuur Holland Rijnland zei hierover: “ Een expressie van solidariteit zoals dat past binnen de grondgedachte van dit investeringsfonds.”


Raadsbesluiten Regionaal Investeringsfonds (RIF) 2007

Conferenties en informatiebijeenkomsten Regionale Investeringsstrategie 2005-2006

Lees hier uitgebreide informatie in de speciale editie SamenGevat 2005

PLANNING

November 2006 – februari 2007

DB leden bezoeken raadscommissies

28 maart 2007

Vaststelling overeenkomst in AB

3de kwartaal 2007
Verordening op het investeringsfonds gereed

4de kwartaal 2007

Ondertekening overeenkomst RIS

19 december 2007

RIF-verordening in AB

1 januari 2008

Start investeringsfonds

2006-2008

Uitwerking projecten

2008-2022

Realisatie projecten


Wie meer (achtergrond)informatie wil over de investeringsstrategie van Holland Rijnland, kan daarvoor contact opnemen met de programmamanager Verkeer & Vervoer,
Stuur een e-mail
(071) 523 90 34