De regionale VVV heeft een eigen website
links  |  sitemap  |  contact
 


Behoud en herbestemming bollenschuren

Gemeenten werken mee aan regionaal Bollenschurenbeleid
In de Duin- en Bollenstreek hebben honderden bollenschuren gestaan, die vooral in de periode 1920-1960 dienst hebben gedaan voor de bloembollencultuur. Sinds veel schuren niet meer agrarisch in gebruik zijn, worden ze in hoog tempo afgebroken en dreigt dit cultuurhistorisch erfgoed van de Bollenstreek teloor te gaan.

Een bollenschuur, typerend voor het landschap van de Bollenstreek is van cultuurhistorische waarde. Naast de bollenvelden bepalen zij het imago van de streek. Bollenschuur Ruigrok

De projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren en de betrokken gemeenten in de regio Holland Rijnland werken sinds begin 2005 samen aan een regionaal Bollenschurenbeleid. Daarin worden afspraken gemaakt over het behoud en hergebruik van de meest waardevolle bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek. In gezamenlijk overleg wordt gewerkt aan een regionale collectie Bollenschuren: hieronder vallen de bollenschuren die beeldbepalend zijn voor de totale regio Duin- en Bollenstreek en voor de ontwikkeling van de bloembollenteelt in dit gebied.

Bollenschuur Lisse Ligging in het landschap en de architectuur zijn bepalende criteria bij de selectie voor de regionale collectie Bollenschuren.

Deze bollenschuren zijn cultuurhistorisch van groot belang voor de hele regio en bepalen het imago van de streek. Daarom moeten de schuren uit de regionale collectie zoveel mogelijk behouden blijven. Aan de vorming van dit regionaal Bollenschurenbeleid wordt meegewerkt door de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout, Noordwijk, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout en Warmond.

In gezamenlijk overleg tussen ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten en de projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren zijn er selectiecriteria opgesteld voor de regionale collectie Bollenschuren. Daarbij speelde niet alleen de architectuur een rol, maar werd ook gelet op de ligging in het landschap. Op basis van deze criteria worden momenteel bollenschuren geïnventariseerd en geselecteerd die een plaats verdienen op deze lijst. Tijdens drie bijeenkomsten in voorjaar en zomer van 2005 is hiervan de voortgang besproken. In het najaar van 2005 wordt verwacht de selectie voor de regionale collectie rond te hebben.

Vervolgens is het zaak dat gemeenten, regio en provincie een gezamenlijk beleid omtrent bollenschuren gaan voeren. Daarin worden afspraken gemaakt over behoud en bescherming van de regionale collectie Bollenschuren. Gemeenten kunnen deze schuren bijvoorbeeld op de gemeentelijke monumentenlijst zetten. Er kan gedacht worden aan bescherming via bestemmingsplannen en het streekplan. Ook een nieuwe bestemming als woon- of werkruimte geeft bollenschuren kans op behoud. Daarbij is het de bedoeling dat de gemeenten hun beleid voor hergebruik van bollenschuren meer op elkaar gaan afstemmen. Dat verschilt nu nog per gemeente. Het is wenselijk dat er een eenduidig regionaal Bollenschurenbeleid tot stand komt, zodat eigenaren van bollenschuren weten welke mogelijkheden er zijn. Op die manier zullen meer bollenschuren voor het nageslacht behouden blijven.

Bollenschuur gedeeltelijk bewoond Een herbestemming als woon- of werkruimte is een mogelijkheid om bollenschuren die van cultuurhistorische waarden zijn voor het nageslacht te bewaren.

De regionale collectie Bollenschuren zal in 2006 door de gemeenten en door het bestuur van de regio Holland Rijnland worden vastgesteld. De bollenschuren uit de regionale collectie komen op een lijst en een kaart te staan, zodat voor iedereen duidelijk is welke schuren voor de hele regio zo belangrijk zijn, dat zij niet zomaar mogen worden afgebroken. Bovendien zullen op alle schuren uit de regionale collectie schildjes aangebracht worden, zodat samen met de kaart een nieuwe toeristische route langs het erfgoed van de Bloembollenstreek ontstaat.

Meer informatie over het project Behoud en Herbestemming Bollenschuren is te vinden op www.bollenschuren.nl