Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Economische Zaken Kantorenstrategie en -monitor Kantorenmonitor Holland Rijnland 2012

Kantorenmonitor Holland Rijnland 2012

Kantorenmonitor Holland Rijnland 2012:

Kantorenleegstand gestegen, maar onder landelijk gemiddelde

‘De leegstand van kantoren in Holland Rijnland is in 2011 is gestegen van 12,0 % naar 12,8 %. Dit steekt nog altijd gunstig af tegen het landelijk gemiddelde van 14 %. Maar het toont wel aan dat zonder aanvullend beleid de leegstand alleen maar verder zal oplopen’, aldus Jan Uit den Boogaard portefeuillehouder Economische zaken van regio Holland Rijnland. ‘Vooral in de grotere kantoren tussen 5 en 10 duizend m2 is de leegstand fors gestegen en van alle leegstaande panden in 2012 staat 58% meer dan twee jaar leeg. Dit past het beeld van de huidige economische situatie, maar de leegstand willen wij als samenwerkende gemeenten meer in balans brengen met de Regionale kantorenstrategie.’

Regionale kantorenstrategie: vraag en aanbod in balans
Met de Regionale kantorenstrategie willen de samenwerkende Holland Rijnland-gemeenten de leegstand van kantoren aanpakken en zo de verspilling van ruimte en kapitaal tegengaan. Dat betekent concreet: beperkte kantoorontwikkelingen op de juiste plekken. Dus waar goede voorzieningen zijn en die met de auto of het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Bij leegstaande kantoren op slechte locaties wordt aangestuurd op een verandering van functie, bijvoorbeeld wonen. Op die manier komt vraag en aanbod van de kantorenmarkt beter in balans. De Regionale kantorenstrategie heeft begin dit jaar ter inzage gelegen en wordt in oktober ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Kantorenmonitor 2012
Holland Rijnland brengt elke twee jaar een kantorenmonitor uit, in samenwerking met de gemeente Leiden. Door een behoefte aan actuelere cijfers is er nu een tussentijds overzicht gemaakt, op basis van de cijfers van 1 januari 2012.
De kantorenmonitor is hier te downloaden (676 kb).