Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Milieu

Milieu

De Omgevingsdienst werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

Regionale milieutaken

De Omgevingsdienst ziet erop toe dat bedrijven de regels uit de Wet milieubeheer naleven. Daarnaast zorgt de Omgevingsdienst ervoor dat in ruimtelijke plannen van gemeenten aandacht wordt besteedt aan milieuaspecten, zoals bodem, lucht, geluid, energie en veiligheid. Ten slotte draagt de dienst bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur.

Belangrijke milieuonderwerpen zijn:

 • Bodem
 • Duurzaam bouwen
 • Geluid
 • Klimaat en energie
 • Luchtkwaliteit
 • Externe Veiligheid
 • Asbest en andere gevaarlijke stoffen
 • Milieucommunicatie
 • Vergunningverlening en handhaving bedrijven
 • Archeologie
 • Advisering Ruimtelijke Ordening

De Omgevingsdienst voert deze taken uit voor de gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland. Een overzicht van het werkgebied vindt u hier.

 

Algemeen en Dagelijks Bestuur

De portefeuillehouders Milieu van de deelnemers vormen het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst. Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit de portefeuillehouders Milieu en een tweede vertegenwoordiger. U kunt de samenstelling hier bekijken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.odwh.nl.