You are here: Home Ruimtelijke Agenda Natuur en Landschap Haarlemmermeer Groen

Haarlemmermeer Groen

Meer recreatie en groen in de Haarlemmermeer  
In de Haarlemmermeer verandert veel. Schiphol breidt uit, er worden nieuwe woningbouwlokaties en bedrijventerreinen ontwikkeld en er komen nieuwe wegen. Voor recreatie is steeds minder ruimte terwijl de behoefte daaraan steeds groter wordt. Mensen willen kunnen recreëren dichtbij huis èn een mooie werk- en woonomgeving. Zo worden ook de duingebieden ontlast.
 

 Een groengebied komt niet zomaar tot stand: vele instanties en mensen zijn hierbij betrokken. 


Het is de bedoeling om 2000 hectare groen en veel fiets- en wandelpaden te ontwikkelen in en rond de Haarlemmermeer. Het Raamplan Haarlemmerméér Groen beschrijft hoe en waarom dat gebeurt. Meer informatie hierover vindt u op www.haarlemmermeergroen.nl

De stuurgroep Haarlemmermeer Groen is opgeheven. Gemeenten en andere partijen gaan het merendeel van de groenprojecten zelf coördineren. Wie meer wil weten hierover, kan hier terecht.
In de regio Holland Rijnland speelt nog de inrichting van het gebied boven Hillegom. Dit is ook opgenomen in de Overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener. Voor de Vossen- en Weerlanerpolder heeft Dienst Landelijk Gebied in opdracht van de provincie Noord-Holland een definitief ontwerp gemaakt in 2008. De uitvoering zal plaatsvinden in 2009-2010. Hiervoor heeft Holland Rijnland een bijdrage toegezegd.
De gemeente Hillegom heeft voorjaar 2009 besloten om voor de Vossepolder, Weerlanerpolder en Oosteinderpolder (de Polders) een gebiedsvisie op te stellen. Aanleiding voor het maken van de visie is de wens om in de toekomst een eenheid te kunnen maken van het gebied. In deze gebiedsvisie wordt gekeken naar de toekomstmogelijkheden voor de Polders. Hierover kunt u contact opnemen met Isabelle Salman van de gemeente Hillegom op telefoonnummer (0252) 537 253 of per e-mail: [email protected].

Links/Downloads