Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Profiel van de Regio

Profiel van de Regio

 

Twaalf regiobewoners staan met hun portret voor hun ambitie. Ambities die typerend zijn voor veel regiobewoners en die met de toekomstige ontwikkelingen kansen mogen krijgen.

Een hoogwaardig aanbod aan voorzieningen, o.a. kunst en cultuur  

"Opnieuw beginnen is ook thuiskomen".

Paul Koek, artistiek leider VeenFabriek 

Succesvol bollencomplex en uniek en open landschap  

"Een bloeiende onderneming én een prachtige leefruimte voor bewoners en toeristen in de streek. Daar zijn we zeker trots op".

Klaas Hogervorst, bloembollenkweker, Noordwijkerhout. 

Groen beschermen, bereikbaar en toegankelijk maken  

"Van hartje stad tot complete stilte in een paar minuten; hier kan het".

Willemijne Moes, projectleider, Lisse 

Goede bereikbaarheid en ontsluiting

"Als het gezegde ‘tijd is geld’ ergens klopt, dan is het wel in de transport".

Alex van der Slot, directeur transportbedrijf, Noordwijkerhout 

Een goed economisch klimaat voor het cluster Life-science  

"Wetenschap is geen hobby, het is een manier van leven".

Chung-Sing Wong, onderzoeker Life-science, Leiden 

Aantrekkelijk; ook voor mensen van buiten de regio  

"Leiden is een congresstad met allure. Wetenschap, cultuur en historie zorgen voor een omgeving waar iedereen zich meteen thuis voelt"!

Janet Knipmeijer, congresmanager, Leiden 

Bestaande (ruimtevaart) technologie gebruiken als inspiratie voor innovaties en startende ondernemers  

"Ooit zal er net als op de maan een eerste mens op Mars staan. En misschien ben ik dat wel".

Patrick Baardse, scholier, 10 jaar

Een gastvrije regio  

"Gastvrijheid is een Leidse traditie. Daarom is het een prima plek om mensen gastvrij te ontvangen".

Hadi Abdi, restauranteigenaar, Leiden 

Sociale samenhang en betrokkenheid behouden  

"Iedere (ex-)verslaafde en iedereen met een (ex-)verslaafde in zijn naaste omgeving kan bij De Brug terecht, ongeacht het soort verslaving, godsdienst of afkomst".

Diana Bancken, projectleider verslavingszorg, Katwijk 

Een bijzondere plek om te wonen

"Ik heb heel wat eisen op mijn woon- en werkgebied en bovendien een gezin met twee kinderen. Dan is Holland Rijnland een logische keuze".

Ernst-Jan Buis, sterrenkundige, Leiden 

Iedereen betrokken  

"Natuurlijk wordt Quick Boys weer kampioen"!

Theo Bleij, ballenjongen, Katwijk

Cultuurhistorie behouden  

"De sporen van de Limes zijn gelukkig nog steeds te vinden".

Jasper E. van Teylingen, oprichter en secretaris stichting Oud-Sassenheim 

Hier kunt u de bijbehorende foto’s bekijken.


De regio Holland Rijnland

Holland Rijnland ligt centraal in de Randstad en onderscheidt zich van de aangrenzende regio’s door een grote diversiteit aan landschappen, kleinschaligheid en open ruimte. De centrale ligging en de landschappelijke kwaliteiten van Holland Rijnland maken de regio een aantrekkelijk gebied om te wonen, te werken en te recreëren. Holland Rijnland heeft sterke relaties met centra buiten de regio: Amsterdam, Schiphol, Den Haag en Rotterdam. Bewoners van Holland Rijnland vinden daar voor een groot deel hun werk en gebruiken grootstedelijke voorzieningen als het ruime culturele aanbod.Op werkdagen forensen meer bewoners naar hun werk buiten de regio dan dat er mensen naar de regio pendelen om er te werken.

De stad Leiden

 

 

De positie van Leiden is opmerkelijk: een stad rijk aan cultuur, musea en onderwijs-instellingen.

 

 

 

 

 

 

 Leiden en de dorpen er omheen bieden onderdak aan een jonge, creatieve, hoogopgeleide, goedverdienende en internationaal georiënteerde bevolking.

Het zuidwesten van de regio

De As Leiden-Katwijk in het zuidwesten van de regio is dichter bebouwd dan andere gebieden in de regio. Toch zijn hier de afzonderlijke dorpskernen nog duidelijk te zien, wat het landschap een kleinschalig karakter geeft. Deze kleinschaligheid bepaalt het beeld in dorpen als Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg. Zij worden gekenmerkt door een sterke sociale structuur, een actief verenigingsleven, veel vrijwilligerswerk en een grote kerkelijke betrokkenheid.

De westkant van Holland Rijnland

Aan de westzijde van de regio zorgt de Noordzee voor een natuurlijke begrenzing met een geheel eigen dynamiek. De duinen zijn de ‘gouden ruggengraat’ van de regio.

 

De noordkant en de Bollenstreek

In de noordelijke Bollenstreek zorgen de scherpe overgangen van het duingebied naar de bollenvelden op veel plekken voor adembenemende vergezichten. De bollenvelden bepalen hier het open agrarische landschap. De Bollenstreekbewoner wordt getypeerd door zelfredzaamheid. De streek telt veel zelfstandige ondernemers. Inwoners hebben een behoorlijk opleidingsniveau en een bovenmodaal inkomen.

 

Holland Rijnland is trots en zuinig op het bollengebied. Om de bollensector als een economisch gezonde bedrijfstak in stand te houden moet minimaal het huidige bollenareaal bewaard blijven. 

De bollenvelden zorgen voor veel afgeleide bedrijvigheid. Hierdoor is er zowel voor laagopgeleide als meer specialistische werknemers ruimte op de arbeidsmarkt. De Greenport zet zich in voor de bloemen- en bollenteelt als geheel. Niet alleen voor de telers, maar ook voor alle daaraan verbonden bedrijvigheid, inclusief kennisontwikkeling met het onderzoekslaboratorium in Lisse en het veilingcomplex in Rijnsburg.

Het oostelijk deel

Het oostelijk deel van de regio vormt met haar plassen en veenweidegebied een poort naar het open landschap van het Groene Hart, de tuin van Holland, tussen Rotterdam en Amsterdam, Utrecht en Den Haag.

 

De plassen zijn van groot belang voor de recreatie. De groene weide met de kleine dorpjes zijn niet alleen een typisch Hollands landschap, maar brengen in de vorm van kaas ook een typisch Nederlands product voort. 

Holland Rijnland uniek door veelzijdigheid

Holland Rijnland kent een rijke cultuurhistorie, die is terug te vinden in de landschappelijke structuren, de historische bouwwerken en archeologische vondsten. Wie goed kijkt ziet de begrenzing van het Romeinse Rijk en de verschillende manieren waarop de mens in de geschiedenis het landschap gebruikte om te wonen en te werken. Van vissersdorp tot badplaats, strandwallen, zanderijlandschap en bloembollencultuur en de overgang naar veenweide en plassen.

De veelzijdigheid van het landschap met daarin hoogtepunten als de bollenvelden; (Keukenhof), de cultuurhistorische stad Leiden (met zes Rijksmusea), de duinen en de kust, het plassengebied en het grootste Ford-museum ter wereld maken de regio niet alleen aantrekkelijk voor bewoners, maar ook voor toeristen en congresbezoekers (Noordwijk en Noordwijkerhout). Met name voor Noordwijk en Leiden is het toerisme van grote economische betekenis. Naast toerisme zijn kenniseconomie, zorg en dienstverlening de economische peilers van Holland Rijnland. Belangrijke kennisinstellingen als de Universiteit van Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum en ESA/Estec zorgen voor een spin-off, waardoor de regio internationaal een toonaangevende positie inneemt op het gebied van bio sciences en ruimtevaart. Bovendien zijn er op korte afstand connecties met kennisinstellingen buiten de regio.

Behalve zuiver drinkwater, bieden de duinen volop natuurschoon en recreatiemogelijkheden. Ze zijn bovendien een belangrijk stiltegebied, dat zich uitstrekt van Den Haag tot IJmuiden.