Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Ruimtelijke Ordening Project Locatie Valkenburg

Project Locatie Valkenburg

 

Het terrein van voormalig Marinevliegkamp Valkenburg wordt herontwikkeld tot een energieneutrale, (inter)nationaal georiënteerde woonwijk met ruimte voor natuur en recreatie. 

Project Locatie Valkenburg moet een bijdrage gaan leveren aan de verbetering van het internationale vestigingsklimaat van de Randstad. Het wordt een internationaal georiënteerde woon-, werk- en recreatielocatie. Er wordt ingezet op de bouw van 5.000 woningen, waarvan 500 in het internationale woonmilieu. De andere 4.500 woningen zullen een gevarieerd aanbod kennen in uiteenlopende prijsklassen. De Locatie Valkenburg is uniek gelegen, direct aan de binnenduinrand tussen Katwijk en Wassenaar. Natuur- en recreatiegebieden liggen binnen handbereik, evenals de aantrekkelijke centra van Katwijk, Leiden, Den Haag en Amsterdam. Het Centraal Station van Leiden, Schiphol en het TransFerium A44 zijn belangrijk voor de mobiliteit van de bewoners en bezoekers van de Locatie Valkenburg. De nieuwe woonwijk wordt duurzaam ontwikkeld.

Binnen Project Locatie Valkenburg werken de gemeente Katwijk en het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) nauw samen. Zij hebben daarbij op regelmatige basis overleg met de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Wassenaar, Leiden en Oegstgeest.

Project Locatie Valkenburg als deel van As Leiden-Katwijk
De ontwikkeling van de Locatie Valkenburg staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een aantal ontwikkelingen, die van regionaal belang zijn. De ruimte in het westelijk deel van Nederland is schaars en dus moet er zuinig met die ruimte worden omgesprongen. Feit is dat er in Holland Rijnland en Haaglanden heel veel ontwikkelingen moeten plaatsvinden in een heel kleine ruimte. Daarom is het van het allergrootste belang dat de verschillende projecten in samenhang met elkaar worden ontwikkeld.

Zo maakt Project Locatie Valkenburg deel uit van de As Leiden-Katwijk. Dit samenwerkingsverband is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en de Regio Holland Rijnland.

Onder de As Leiden-Katwijk vallen vier projecten: 

  1. Knoop Leiden West en het Leiden Bio Science Park
  2. RijnlandRoute;
  3. RijnGouweLijn;
  4. Locatie Valkenburg .

Niet alleen spelen deze ontwikkelingen zich af in één regio en op een beperkte ruimte, ook moeten ze voor wat betreft de timing op elkaar worden afgestemd. Daarom hebben de leiders van de projecten regelmatig overleg met elkaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Project Locatie Valkenburg.