Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer Bereikbaarheidsoffensief

Bereikbaarheidsoffensief

Bereikbaarheid verdient de allerhoogste prioriteit

In Holland Rijnland staat bereikbaarheid hoog op de agenda. Dat bevordert de werkgelegenheid en zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van de regio kunnen komen waar ze willen. De gemeenten van Holland Rijnland willen dat de regio bereikbaar blijft, en reserveren geld om te investeren in weginfrastructuur en het regionale openbaar vervoer. Met behulp van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is alleen al voor de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn in totaal 1,5 miljard euro gereserveerd. De regio kan dit bedrag echter pas vrijmaken als de gedeputeerde en de minister een besluit nemen over het tracé van de RijnlandRoute en de conceptwijziging voor de RijnGouwelijn. Met het bereikbaarheidsoffensief vraagt Holland Rijnland aandacht voor deze projecten, zodat de bereikbaarheidsprojecten in de regio geen onnodige vertraging oplopen zodat de regio ook echt bereikbaar blijft.

 

Regio stemt in met keuze GS voor Zoeken naar Balans en HOV-net Zuid-Holland Noord

Regio vraagt extra aandacht voor zorgvuldige inpassing RijnlandRoute

Het Algemeen Bestuur (AB) van de regio Holland Rijnland stemt met een ruime meerderheid in met de keuze van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland voor het trace ‘Zoeken naar Balans optimaal’ voor de RijnlandRoute.
De gemeentelijke vertegenwoordigers omarmen ook het HOV-net Zuid-Holland Noord als basis voor de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer in de regio.
Lees verder >>

Brieven aan GS, PS en minister over besluit Holland Rijnland (828 kb)

Download het persbericht (40 kb)

Inspraak dhr. Ponsioen (324 kb)

Inspraak dhr. Dessens (67 kb)

Inspraak dhr. van Tol (12 kb)

Amendement dhr. Bonestroo (262 kb)