Raads- en collegeleden in de regio
Twitter
You are here: Home Ruimtelijke Agenda Verkeer en Vervoer OV-Visie

OV-Visie

Regionale Structuurvisie en OV-visie van regio Holland Rijnland vastgesteld
‘Bereikbaarheid is onmisbaar voor ontwikkeling van de regio!’

‘Met de vaststelling van de deels herziene Regionale Structuurvisie (RSV) en de OV-visie van Holland Rijnland hebben we regiobreed vastgelegd wat onze gezamenlijke visie is op de ruimtelijke ontwikkeling van onze regio.’ Dat zegt Henri Lenferink, voorzitter van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. ‘Voor deze ontwikkeling van de regio is de bereikbaarheid cruciaal. De regio heeft haar huiswerk op orde met haar RSV, OV-visie en een solide financieringsplan met een goed gevuld Regionaal Investeringsfonds (RIF). Nu moet ook duidelijkheid komen van de provincie en het Rijk over de uitvoering en de realisatie van de RijnlandRoute en de RijnGouwelijn. Juist in deze tijd van flinke bezuinigingen is het van groot belang om de benodigde E1,5 miljard door Rijk en provincie hiervoor te reserveren.’

Lees verder (97 kb)

 

In de OV Visie Holland Rijnland wordt een beeld geschetst van de gewenste ontwikkelingen op het gebied van het openbaar vervoer in de regio. De OV-visie Holland Rijnland is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 24 juni 2009. Het in de OV visie gepresenteerde netwerk is de basis voor de door de provincie Zuid Holland op te stellen concessie-eisen en –wensen. De provincie is concessiehouder voor het OV binnen Holland Rijnland. De huidige concessie zou eind 2010 aflopen, maar is in 2009 verlengd met twee jaar. De nieuwe concessie zal ingaan in 2013. In 2009 zal begonnen worden met de voorbereidingen voor de verlening van de concessie aan een vervoerder voor de volgende periode

Het regionale uitvoeringsprogramma OV, waarin de noodzakelijke en gewenste infrastructuurprojecten die nodig zijn om het OV in de regio te verbeteren beschreven worden. In 2010 wordt het uitvoeringsprogramma OV-visie verder uigewerkt. Daarbij zal, waar mogelijk, worden aangesloten op de plannen van de Provincie Zuid Holland en van omliggende regio’s.

In de OV Visie wordt een nieuw, stevig, betrouwbaar en aantrekkelijk netwerk gepresenteerd, dat naar verwachting zal leiden tot 70% reizigersgroei tot 2020. De belangrijkste uitgangspunten bij de opbouw van het nieuwe netwerk zijn:

  • Sneller: door verbetering van de ov-infrastructuur op de belangrijkste routes wordt een reistijdwinst van ongeveer 25% bereikt. Doordat busroutes worden gebundeld is de effectiviteit van de infra-investeringen hoger.
  • Vaker: door bundeling van busroutes kunnen hogere frequenties worden gereden, daarmee worden de wachttijden korter hetgeen eveneens tot kortere reistijden leidt.
  • Comfortabeler: de voorzieningen bij de halten verbeteren, vooral bij de knooppunten waar moet worden overgestapt. Het materieel wordt comfortabeler en in 2016 rijdt de RijnGouwelLijn over het hele traject.