Twitter
You are here: Home Sociale Agenda Cultuur

Cultuur

Regionale Werkconferentie Cultuur
“Versterken en Verankeren”

 

Donderdagmiddag 15 december 2011 organiseert Holland Rijnland de werkconferentie “Versterken en Verankeren” over voortzetting van de regionale samenwerking op het gebied van Cultuurparticipatie en Cultuureducatie.

Bekijk hier de volledige uitnodiging. (494 kb)
Download het volledige programma. (601 kb)

 

In het kader van de Regionale Agenda Samenleving wordt er in diverse projecten regionaal samengewerkt in het provinciale programma Cultuurparticipatie. Sinds 2009 zijn er cultuurnetwerkers in de regio, die zich bezig houden met het aanjagen van culturele projecten om cultuurparticipatie en cultuureducatie te bevorderen. In 2011 zullen de cultuurnetwerkers en Holland Rijnland de gemeenten ondersteunen bij het verder vormgeven van een meerjarenplan in het kader van de nieuwe subsidiestroom Programmafonds Cultuurparticipatie en het ontwikkelen van een efficiënte netwwerkstructuur voor cultuurparticipatie en -educatie.