Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Hillegom

College Hillegom

 Burgemeester (wnd.) J. (Jan) Broekhuis


 

Postbus 32
2180 AA Hillegom

   

 

 Wethouder W.J. (Wil) van Aken (Bloeiend Hillegom) 

1e loco-burgemeester
Volkshuisvesting
Openbare werken
Economische Zaken
Monumentenzorg
Milieu

Postbus 32
2180 AA Hillegom
 

 

 

   

 

Wethouder J. (Jan) van Griensven (VVD)


 

2e loco-burgemeester
Verkeer
Ruimtelijke Ordening
Grondzaken 

Postbus 32
2180 AA Hillegom
 

 

 

 

   

 

Wethouder G. (Gerrit) Kleijheeg (PvdA)


 

Welzijn
Onderwijs
Volksgezondheid
Projectwethouder nieuwbouw Fioretti VMBO
Stuurgroep regionale samenwerking

Postbus 32
2180 AA Hillegom
 

 


 

   

 

 Wethouder A. Th (Ton) van Rijnberk (D66)

 


 

Middelen
Sociale Zaken
Communicatie / Burgerparticipatie

Postbus 32
2180 AA Hillegom 

 


 

   

  

 Gemeentesecretaris dhr G.P. (Ger) van Lierop 

Postbus 32
2180 AA Hillegom