Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Katwijk

College Katwijk

 Burgemeester J. (Jos) Wienen

 

Regionale samenwerking
Communicatie
  Inspraak, burgerparticipatie
Publiekszaken
Internationale contacten
Begraafplaatsen
Veiligheid
  Coördinerend
  portefeuillehouder, incl.  handhaving
Kunst en cultuur
  kunst
  coördinerend 
  portefeuillehouder cultuur
  oudheidkunde/musea
  openbaar bibliotheekwerk
  muziekschool
Monumentenzorg 

Postbus 589
2220 AN Katwijk
[email protected]

071 – 40 65 226

  

 

 Wethouder D.C.W. (Daan) Binnendijk (CDA) 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling
  Ruimtelijke Ordening
  Bouwen
  Stadsvernieuwing
  Kustverdediging
  Greenport
  Coördinerend
  portefeuillehouder BSV
Jeugd- en jongerenbeleid
Toerisme en recreatie
  toerisme en strandexploitatie
  volksfeesten en recreatieve
  voorzieningen
  citymanagement
Accommodatiebeleid

Postbus 589
2220 AN Katwijk
[email protected]

071 – 40 65 003

  

 

 Wethouder M.W.C. (Thijs) Udo (VVD)
 

Ruimtelijke Ontwikkeling
  Zeejachthaven
  Coördinerend
  portefeuillehouder Vliegveld
Wonen
Milieu, duurzaamheid en natuur
  milieubeheer
  natuurbescherming
  riolering en waterzuivering
  natuureducatie
Infrastructuur
  algemeen beleid verkeer en
  vervoer
  verkeer en vervoer
  binnenhavens en waterwegen
  waterbeheer, waterkering,
  afwatering
  parkeren

Postbus 589
2220 AN Katwijk
[email protected]

071 – 40 65 002

  

 

 Wethouder I.G. (Gerard) Mostert (CU)
 

Onderwijs en educatie
Volksgezondheid
  afvalstoffen
  openbare hygiëne
Zorg/Wmo/Wwz
Ouderenbeleid
Wijkwerk
  openbare werken
  onderhoud wegen en bruggen
  beheer en onderhoud
  groen
  speelplaatsen
Economische Zaken
Visserij en agrarische zaken
Kinderopvang
Emancipatiebeleid
Sociale zaken
  bijstandsverlening
  werkgelegenheid en
  inkomensvoorziening
  Wmo

Postbus 589
2220 AN Katwijk
[email protected]

071 – 40 65 002

  

 

 Wethouder W. van Duijn (CDA)
 

Personeel & Organisatie
Gemeentelijke huisvesting
Ruimtelijke Ontwikkeling
  grondbeleid
Informatisering
Financiën
Inkoopbeleid
Sport
  Sport op de stort

Postbus 589
2220 AN Katwijk
[email protected]

071 – 40 65 003

  

 

 Gemeentesecretaris E. (Erwin) Stolk


 

 

Postbus 589
2220 AN Katwijk