Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Nieuwkoop

College Nieuwkoop

 Burgemeester F. (Frans) Buijserd


 

Openbare orde en brandweer
Representatie en kabinetszaken
Bestuurlijke aangelegenheden (o.a. verkiezingen)
Kunst en cultuur
Personeel en organisatie
Integrale veiligheid
Integrale handhaving (inclusief milieuhandhaving)
Gezondheidszorg AB RDOG
Begraafplaatsen

Postbus 1
2460 AA Ter Aar
[email protected]
 
0172 – 521 100
 

   

 

 Wethouder T. (Trudy) Veninga (CDA) 
 

Portefeuille Bouwen, wonen en werken

Ruimtelijke ordening
Monumenten
Volkshuisvesting
Economische zaken – Greenport Aalsmeer
Groene Hart academie

Postbus 1
2460 AA Ter Aar
[email protected]

 

   

 

Wethouder P. (Piet) Melzer (VVD) 
 

Portefeuille Financiën en mobiliteit

Regieportefeuille Dorpskernenbeleid
Deregulering
Verkeer en mobiliteit
Financiën
Nutsbedrijven
Belastingen
Grondbedrijf
Facilitaire Zaken
Dienstverlening
Informatisering en Automatisering
Onderwijs en onderwijshuisvesting
Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk
Communicatie en burgerparticipatie

Postbus 1
2460 AA Ter Aar
[email protected]

   

 

Wethouder G.A.H. (Guus) Elkhuizen (SBN) 
 

Portefeuille Leefbaarheid en duurzaamheid

Beheer Openbare Ruimte
Afvalstoffen
Riolering
Sport en sportvoorzieningen
Duurzaamheidagenda
Natuur, landschap en dierenwelzijn
Toerisme en recreatie
Milieu > DB & AB Milieudienst Holland-West
Luchtvaartzaken (Schiphol)
Communicatie en burgerparticipatie

Postbus 1
2460 AA Ter Aar
[email protected]

   

 

Wethouder A. (Arie) Muilwijk 
 

Portefeuille Maatschappelijke zorg, werk en inkomen

WMO, sociale en maatschappelijke zorg
WMO, ouderen- en jongerenwerk
Werk en inkomen, armoedebeleid
Maatschappelijke structuurvisie
Volwasseneducatie

Postbus 1
2460 AA Ter Aar
[email protected]

   

  

Gemeentesecretaris G.G.G. (Govard) Slooters


 

 

Postbus 1
2460 AA Ter Aar
[email protected] 
0172 – 521 109