Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Zoeterwoude

College Zoeterwoude

 Burgemeester E.G.E.M. (Liesbeth) Bloemen
 

Ambassadeur van Zoeterwoude
Algemene en bestuurlijke taken
Openbare orde en veiligheid
Politie en brandweer
Ghor
Communicatie en voorlichting
Personeel & Organisatie
Facilitaire diensten
Automatisering
Juridische zaken / archief
Jeugd
Volksgezondheid
Onderwijs
Jumelage
Handhavingstaken
Sociale Zaken en werkgelegenheid

Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude
[email protected]

071 – 58 06 310

   

 

 Wethouder M.H.J.C. (Mirjam) Ates-Snijdewind (CDA)
 

1e loco-burgemeester
Ruimtelijk Ordening
Volkshuisvesting
Monumentenbeleid
Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
Economische Zaken
Toerisme en recreatie
Kunst en cultuur
Groene Hartbeleid

Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude
[email protected]
071 – 58 06 314

   

 

Wethouder C. (Kees) den Ouden (PZ)
 

2e loco-burgemeester
Financiën
Milieu en afvalbeleid
Verkeer en vervoer
Grondbeleid
Gemeentelijke gebouwen
Openbare werken
Riolering
Nutsvoorzieningen
Waterbeleid
Welzijn
Wmo / ouderenbeleid
Sport
Vluchtelingenbeleid

Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude
[email protected]

071 – 58 06 313

   

 

 Gemeentesecretaris W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

 
 

 

Postbus 34
2380 AA Zoeterwoude
[email protected]

071 – 58 06 311