Skip to content.

Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Ambtelijke organisatie

Ambtelijke organisatie

Het samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft een ambtelijke organisatie. Deze voert de regionale beleidstaken uit en ondersteunt het regionaal bestuur. Ook worden bij Holland Rijnland uitvoeringstaken uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de Regiotaxi, de Urgentiecommissie Woonruimte en het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL).

Hoofd van de ambtelijke organisatie van Holland Rijnland is de secretaris; de heer Roelof van Netten. 

Lijst van contactpersonen (19 kb)

Organogram van de organisatie

Tekstversie van het organogram