U bent hier: Home / Bestuur

Bestuur

Holland Rijnland kent een ‘gemengd bestuursmodel’. Dat betekent dat gemeenten zelf kiezen of zij collegeleden, raadsleden of een combinatie daarvan afvaardigen in het Algemeen Bestuur.

Elke gemeenteraad van een Holland Rijnland-gemeente wijst de vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur aan. Het is dus zaak dat deze vertegenwoordigers voor elke vergadering van het Algemeen Bestuur weten hoe de eigen gemeenteraad denkt over de voorstellen waarover het Algemeen Bestuur een besluit gaat nemen.

In elk Portefeuillehoudersoverleg zijn alle colleges van B en W vertegenwoordigd. Het is echter de verantwoordelijkheid van het college om te bepalen hoe verantwoording over de ingenomen standpunten aan de eigen gemeenteraad plaatsvindt. Bij het innemen van standpunten in een Portefeuillehoudersoverleg zal een college zich primair laten leiden door reeds vastgesteld gemeentelijk beleid.

Om goed op de besluitvorming in Holland Rijnland in te spelen kent een groot aantal gemeenteraden een commissie (of werkgroep) regiozaken. Deze commissie kan de vergaderingen afstemmen op het vergaderschema van de regio, het geeft de kaders waarbinnen de gemeentelijke vertegenwoordigers aan de regionale bestuurstafel zich dienen te houden en controleert daarop.

De meeste gemeenten hebben een zogeheten regiocontactfunctionaris benoemd. Deze is goed op de hoogte van wat er in de regio speelt en wie uw aanspreekpunt is (ambtelijk of bestuurlijk) voor het regionale onderwerp in uw gemeente.

In het handboek ‘Best Practises‘ (223 kb) staat beschreven hoe een gemeentelijke organisatie zo goed mogelijk kan inspelen op de regionale besluitvorming.

Email Facebook Google
Ga verder naar…
Raads- en collegeleden in de regio

 
Onderdelen

Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie