U bent hier: Home / Thema’s & Projecten / Jeugdhulp

Jeugdhulp

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor:

  • Alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking, opvoed- en opgroeihulp en geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz);
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • De uitvoering van jeugdreclassering;
  • De gesloten jeugdhulp;
  • De vorming van een Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (AMHK).

Informatie voor gemeenten, ouders en aanbieders

Ouderbijdrage jeugdwet vooralsnog niet geïnd in Holland Rijnland

Alle Holland Rijnland-gemeenten (m.u.v. Voorschoten, dat voor de inkoop van jeugdhulp is aangesloten bij Haaglanden) hebben besloten om de inning van de ouderbijdrage door het CAK voor jeugdhulp op te schorten. Op dit moment menen zij de inning niet op een eerlijke en zorgvuldige manier te kunnen uitvoeren. Het ministerie van VWS gaat nader onderzoek doen naar de regeling. Gemeenten in Holland Rijnland wachten de uitkomsten hiervan af voordat zij de ouderbijdrage laten innen.

Email Facebook Google

Meer informatie voor aanbieders jeugdhulp


Nieuws

Email Facebook Google
Raads- en collegeleden in de regio

 
Onderdelen

Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie