Twitter
You are here: Home Bestuur en Organisatie Colleges College Alphen aan den Rijn

College Alphen aan den Rijn

Waarnemend burgemeester H.B. (Bas) Eenhoorn

 

P&O
Openbare orde en veiligheid
Integrale veiligheid
Bestuurlijke vernieuwing
Internationale samenwerking
Regionale samenwerking
Burgerzaken
Algemeen bestuur

Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
[email protected]

0172 – 465 201

   

 

 Wethouder S.J.P. (Stan) Lyczak
 

1e loco-burgemeester
Milieu
Project Stadshart
Zorg en Welzijn
Wmo
Inkoop en aanbesteding
Monumentenzorg

Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
[email protected] 

0172 – 465 205 

   

 

 Wethouder M.H. (Michel) du Chatinier (Christenunie)
 

2e loco-burgemeester
Sport
Onderwijs
Jeugd
Financiën/Grondexploitaties
Vastgoed
Welzijnsaccomodaties / onderwijshuisvesting

Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
[email protected] 

   

 

Wethouder C.J. (Kees) van Velzen
 

3e loco-burgemeester
Verkeer, vervoer en waterstaat
Stationsomgeving
Stadsbeheer, wijkgericht werken en ISV
Toezicht en handhaving
Toerisme en recreatie
Dorpen
Landelijk gebiek

Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
[email protected]

   

 

 Wethouder H.I.P. (Hélène) Oppatja
 

4e loco-burgemeester
Werk en bijstand
Programma Werk
Volkshuisvesting
Maatschappelijke deelname
Inburgering, antidiscriminatie, diversiteit
Volksgezondheid
Cultuur
Cultuurgebouw
Dierenwelzijn

Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
[email protected]

   

 

 Wethouder T. (Tseard) Hoekstra
 

 

5e loco-burgemeester
Ruimtelijke Ordening
Oude Rijnzone
Economische Zaken
Winkels Lage Zijde
Participatie en communicatie
ICT en dienstverlening
Stadspromotie

Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
[email protected]

0172 – 478 360

   

 

 Gemeentesecretaris J. (Jan) Eshuis


 

Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
[email protected]

0172 – 465 203